REIME NORIS - метчик за проходен отвор

Метчик за проходен отвор до 4 x D

NORIS-STABIL машинен метчик за проходен отвор  до 4 x D. Благодарение на специалната геометрия на спиралите – STABIL, спомага за  ефективно отделяне на стружката,  без натрупване в метчика.

For almost all materials For steels with good machining capacity For highly resistant and heat resistant steels up to 1400 N/mm² For stainless and acid proof steels up to 1100 N/mm For nonferrous metals For soft materials For Titanium and Titanium alloy

 

Метчик за проходен отвор до 4 x D

Noris Stabil машинни метчици за проходни отвори до 4 x диаметъра. Заради специалната геометрия на каналите на Stabil, стружката се извежда преди метчика избягвайки възможноста от счупването му.

For Titanium and Titanium alloy For Inconel 718

NORIS метчик трапецовиден

​ 

Метчик за проходен отвор  до 2 x D

Noris трапецовиден метчик с една операция за проходни отвори до 2 x диаметъра. Поради доброто чупене на стружката, трапецовидният метчик може да завърши с една операция. Стружката се отделя в процеса на работа.

For steels with good machining capacity For stainless and acid proof steels up to 1100 N/mm