Група метчици с геометрия и микро-геометрия изработена за обработка на въглеродни стомани, нисколегирана стомана във вила на опън до 800 MPa, алуминий, както и неръждаема стомана.

Инструментите са направени от HSSE високо-скоростна стомана с 5 % кобалтово съдържание в тях, което осигурява висока стабилност на режещите ръбове и възможност за ефективна работа.