Различни видове качествени вложки с резба BAER HELI COIL

BAERCOIL®  вложките създават носещи съединения в материали с ниска якост на срязване, като / алуминий, алуминиево-магнезиеви сплави и подсилени с влакна пластмаси /.Те са изработени от аустенитна хром-никелова стомана по  AISI 304 с опън  най-малко 1400 N / mm². Вложките с резба BaerCoil®  се използват предимно в области, където винтовите връзки, трябва да останат плътни

Повече от 65 години се предлагат в следните версии:

 “free-running” –  производството на резбата, осигурява производителност и максимално използване на пространството. С резбовите вложки BaerCoil®  се постига по-добро свързване на резбата по отношение на износоустойчивост и износване.

“screw grip” – вложки с  „винтово захващане“ имат една или повече навивки с форма на многоъгълник, които имат голям затягащ ефект.  Препоръчва се да се използват  само винтове с по-висок клас  (от 8,8 на горе). Това довежда до заключване на резбата или ефект на “затягането”.  Моментът на затягане е сравним с показанията в DIN 267 част 15 и ISO 2320.

Вложките с резба BaerCoil® с винтово захващане се използват предимно в области, където винтовите връзки трябва да останат плътни.

 

BAERCOIL®

BAERCOIL® се използва в машиностроенето, електрониката, автомобилната и космическата индустрия. Системата се прилага също в корпуси на зъбни колела, изпускателни системи и двигатели с вътрешно горене. Основно се прилагат при резби подлежащи на ремонт и поддръжка. 

Ползите от продукта са:

  • Висока якост и здрава резба, устойчива на корозия и температура.
  • Лесно разпознаване дори след поставяне.
  • Различни версии за всяко приложение.
  • Различни технически покрития на повърхността.
  • Монтажни системи, инструменти и продукти са от един източник.