Фирма АБАМАКС  проведе среща с представители на фирма DORMER & PRAMET.

Г-н Bogdan Nica, Technical Sales Support и г-н Petr Hlousek, Sales Manager CEE се срещнаха с екипа ни и съвместно обсъдихме стратегия за бъдещото развитие в бизнес отношенията, между двете фирми.

До този момент сътрудничеството ни е постигнало много добри резултати и сме на мнение, че ще продължим в същата насока и за напред.