ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Проект: BG16RFOP002-2.073-12157-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: АБАМАКС ЕООД

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на “АБАМАКС” ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 6 000 лева

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 5 100 лева

Национално съфинансиране: 900 лева

Начало на проекта: 04.09.2020 г.

Край на проекта: 04.12.2020 г.