16188941 architectural drawings Stock Photo blueprint architect plans

Ние Ви предлагаме изработка на  специални инструменти по Ваши чертежи. Нашите немски партньори

са  водещи в производството иновативни инструменти. Тяхното качество и прецизност ще Ви помогне

да постигнете по-високи нива на обработка и ценова ефективност.

Не правете експеримент, когато става дума за инструменти. Ние ще направим Вашата продукция

по-ефективна и по-печеливша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИС


АБАМАКС ЕООД
7000 гр.Русе
ул. К. Величков №4
телефон: +359 82 830 223
факс: +359 82 809 206
e-mail: abamax@gmail.com

logo2     logo3   Schut    epiinger transperent     starktools logo 360 r

logo4  hhw alogo10 logo  images